Tingretten: Bruker 300 millioner kroner på "gaupterreng"

Sør-Trøndelag tingrett har fastsatt erstatning til grunneiere for grunn til næringsområdet Støren Sør.

Ordfører Sivert Moen i Midtre Gauldal kommune og daglig leder Aina Midthjell Reppe i Midtre Gauldal Utvikling gledet seg over byggestarten som var i januar 2020.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

- Næringsarealet på Haukdalsmyra omfatter et nokså ensartet område, som til nå har vært skogbevokst og delvis myrlendt. Selv om ferdsel er noe preget av hindringer, av saksøker betraktes som «gaupterreng», anser retten at næringsområdet og leden frem til dette representerer et nokså typisk landbruksareal i Gauldalen, heter det i rettspapirene fra Sør-Trøndelag tingrett.