Nå er flyttingen fra Singsås til Støren gjennomført

Men det bor fortsatt beboere på Singsås bo- og dagsenter, uten aktivitetstilbud og uten kjøkken som driftes av ansatte.
Nyheter

- Totalt sett har fire personer takket ja til tilbudet ved bofelleskapet lokalisert hos sykehjemmet på Støren. Sistemann flyttet inn tirsdag 9. mars. Det er et bofellesskap med heldøgnsomsorg, sier kommunalsjef Svein Olav Johnsen i Midtre Gauldal kommune.