Flere hus på Hovin kan være revet forgjeves

I den opprinnelige E6-traseen lå det fem hus som nå er revet.

Dette var huset til Arild Hage som ble revet i slutten av juni i fjor. Det grå huset ved siden av står fortsatt.  Foto: John Lerli

Nyheter

Dersom den planlagte E6 på Hovin blir flyttet slik Nye Veier ønsker har det gått millionverdier tapt i kjøp og riving av hus. Fra Fossbakken og nordover er det revet fire bolighus og ett småbruk. Ytterligere ett hus er klargjort for riving. Blir vegen flyttet til motsatt side av elva var dette helt forgjeves.