Skal bygge idrettshall til 69,5 millioner kroner

Et stort flertall i Melhus kommunestyre vil ha idrettshall på toppen av det nye parkeringsanlegget.

I koronatida møtes Melhus kommunestyre på digitalt vis. Her foregår det avstemning om idrettshallen, og den osm stemmer melder fra i chatten. Det er også mulig muntlig å si hva en stemmer.  

Nyheter

24 av 37 kommunestyrestyrerepresentanter stemte tirsdag ettermiddag for at Melhus skal bruke inntil 69,5 millioner kroner på ny idrettshall ved siden av Melhushallen. Idrettshallen kommer på toppen av det nye parkeringsanlegget som Melhus kommune bygger. Den skal bygges i massivtre, og kommunestyret ønsker at den skal bli en flerbrukshall med plass til mer enn ballidretter som håndball og fotball.