Nå kan du søke på rektorjobben i Midtre Gauldal

Søknadsfristen er søndag 14. mars.
Nyheter

Thom Arnesen har nemlig sagt opp sin stilling som enhetsleder ved Støren ungdomsskole. Til Trønderbladet opplyser han at årsaken er helserelatert, og ønsker ikke fortalt at Heidi Bakken har vært konstituert enhetsleder hos Støren ungdomsskole det siste 1,5 året, samt at Bakken vil gå tilbake til stillingen som avdelingsleder ved ungdomsskolen fra 1. august. Så – Midtre Gauldal kommune er nå på jakt etter en ny rektor/enhetsleder til ungdomsskolen.