Mange er uten internett i Melhus etter kabelkutt

Telenor kan ikke love snarlig løsning på nettproblemet fordi skaden var mer omfattende enn først antatt.
Nyheter

Flere har henvendt seg til Trønderbladet for å spørre om hvorfor en del i Melhus er uten internett. Dette gjelder blant annet på Kvål, og en leser påpeker at det er vanskelig å være pålagt hjemmekontor når internett ikke fungerer. At Telenor melder om stadig utsettelse på når problemet er løst, skaper frustrasjon. Ifølge melding folk nå har fått, blir ikke problemet løst før på onsdag.