Foreslår å legge ned sykehjemsplasser

Konsulentfirmaet mener det er vanskelig å skaffe nok sykepleiere til å opprettholde sykehjemsplasser på Hølonda.

Hølonda helse- og omsorgssenter er på Korsvegen.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Tirsdag får Melhus formannskap rapporten fra konsulentfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) om Hølonda helse- og omsorgssenter på bordet. Melhus kommune engasjerte firmaet til å se på framtida for Hølonda helse- og omsorgssenter fordi kommunen har hatt store utfordringer med å skaffe nok sykepleiere. Kvalifiserte søkere har ikke meldt seg til ledige stillinger, og kommunen har vært nødt til å bruke vikarbyrå og ansatte i hjemmesykepleien for å fylle sykepleiervakter. Flere av vaktene har vært uten sykepleiere ifølge konsulentfirmaet.