Parkeringshallen kan komme til å koste 70 millioner kroner

Rådmannen fraråder kommunestyret å sette i gang bygging av idrettshallen ved Melhushallen nå.

Slik ser arkitektfirmaet Vis-a- Vis for seg at den nye hallen kan se ut. Firmaet har kalt parkeringshallen for Melhushallen - samme navn som på eksisterende hall. 

Nyheter

Den nye idrettshallen som er planlagt bygd oppå parkeringsanlegget mellom Melhushallen og Bankhallen, kan få en prislapp på 69,5 millioner kroner. Det kommer fram i et notat fra rådmannen til formannskapsmedlemmene. Politikerne har spurt om kostnadene, og om hva som ligger inne i kostnadsoverslaget.