Nå kan man søke på Grindstuens lederjobb i Midtre Gauldal

Søknadsfristen er søndag 14. mars.

Kristin Grindstuen har sagt opp sin stilling som enhetsleder i Midtre Gauldal kommune.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

Trønderbladet har tidligere omtalt at Kristin Grindstuen har sagt opp stillingen som enhetsleder for pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune. Grindstuen fratrer sin stilling i Midtre Gauldal 30. april, og hun starter som enhetsleder for institusjonstjenestene i Melhus kommune 1. mai.