Stor arbeidslyst for barnehjem i Kenya

Elevene ved Gauldal videregående har samlet inn over 77.000 kroner til et barnehjem i Taveta.

Representanter fra elevrådet på Gauldal videregående skole og ungdomsrådet i Melhus kommune møttes torsdag, sammen med Kristin Johnsen og Øystein Vie bakerst. Fra venstre: Marianne Nordhaug, Marwa Shirin Khan (foran), Jørn André Astrup Lyngdal, Amund Horg-Bordal, Frida Mariell Lium Ringstad, Ada Knudsen og Anders Nyhus Røsbjørgen.  Foto: John Lerli

Nyheter

For tre år siden hoppet Gauldal videregående skole av Operasjon dagsverk. En av elevene ble skadet i ei trafikkulykke på Lundamo, og elevene ville heller samle inn penger til Landsforeningen for trafikkskadde. Fagleder Øystein Vie opplyser at elevrådet siden da har ønsket å lage sine egne innsamlingsprosjekt.