En miks av gammelt og nytt

Ser du hvor dette er?
Nyheter

Dette tettstedet har opplevd stor byggeaktivitet de siste årene, og enda mer skal det bli. Samtidig tar folk til orde for å ta vare på gamle bygninger som står i tettstedet. Tettstedet har for eksempel bru fra 1800-tallet, og bankbygninga har også mange år bak seg. Skolen er fra 1950-tallet, men kan bli revet neste år. Mølla og kornsiloen er signalbygg, og er heller ikke av nyere dato. Midt i sentrum står et bygg som får nye vinduer takket være koronapenger.