Beboere i Lensmannsgården kan bli flyttet

Politikere lover at beboerne i Lensmannsgården skal få bedre boforhold.

Lokalene der Lensmannsgården bofellesskap holder til, var opprinnelig lokalene til Melhus lensmannskontor. Pårørende Bodil Brandsæter og Berit Wold Fjelle opplyste i desember at leilighetene er så små at beboere med store rullestoler knapt kan røre seg.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Etter at Husbanken avslo å gi investeringstilskudd til konseptet Lena Park slik det forelå, har utvalg for helse, oppvekst og kultur vedtatt å avslutte videre arbeid med Lena Park. Samling av tre bofellesskap for utviklingshemmede ville gi et institusjonspreg ifølge Husbanken. Lena Park var tenkt bygd i Melhus sentrum, og skulle også gi plass til Melhus voksenopplæring, Flyktningetjenesten, et legesenter og leiligheter for utleie.