- Steinen på Skjerdingstad blir stående

Øya videregående skole vil være vertskap for den 440 millioner år gamle steinen, men Nye Veier har en annen plan.

Konglomeratet (steinen) ble nærmest skjult bak sandhauger. Monumenter er det lite av i Melhus, men denne er et eksempel på geologien i Gauldalen.Bildet ble tatt i desember i fjor. Steinen står fortsatt midt i anleggsområdet.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

- Vi blir gjerne vertskap for steinen på Skjerdingstad, og vi har lagt en plan for hvordan steinen kan plasseres her på skolen. Her på skolen vil steinen være tilgjengelig for allmennheten, sier lærer Hjalmar Hugdal ved Øya videregående skole og ungdomsskole.