Barna mer opptatt av isen enn gaming: - Den beste investeringen vi har gjort

Lite snø og sprengkulde har lagt forholdene til rette for isflater i alle kriker og kroker.
Nyheter

I Melhus sentrum, rett ved Gruva, har det dukket opp en liten ishockeybane. FAmilien Lilleberg har lagt til rette for ishockey på plena.