Temamøte skaper klimaangst i Midtre Gauldal

Klimaendringene kan skape store utfordringer, også lokalt.

Politiker Lise Sundli (Sp) sier hun får klimaangst av noe av det som ble presentert på temamøtet torsdag 18. februar. Hun trekker også frem at ungdom i dag er opptatt av klima.  Foto: Trønderbladets fotoarkiv

Nyheter

- Jeg håper kommunens klima- og miljøplan er konkret og etterprøvbar, samt at politikerne ber om årlige rapporteringer, sier Stein-Arne Andreassen på temamøtet på kommunestyremøtet torsdag 18. februar.