Må finne ny rektor på Støren ungdomsskole

Thom Arnesen har nemlig sagt opp sin stilling som enhetsleder ved Støren ungdomsskole.
Nyheter

- Heidi Bakken har vært konstituert enhetsleder det siste 1,5 året og blir konstituert resten av dette skoleåret, sier Toril Grøtte, som er kommunalsjef for oppvekst i Midtre Gauldal kommune.