Kraftig økning i ledigheten

Både Melhus, Midtre Gauldal og Skaun har fått flere arbeidsledige.

NAV sitt kontor på Melhus.   Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

I årets andre uke er det registrert 8 629 helt ledige i Trøndelag, som utgjør 3,5 prosent av arbeidsstyrken i fylket. I tillegg er 4 326, eller 1,7 prosent, delvis ledige, mens 920 arbeidssøkere er i tiltak. 

I midten av desember var det 225 helt ledige i Melhus. Dette tallet har økt til 313 den 12. januar, og utgjør nå 3,5 prosent av arbeidsstyrken i kommunen. I Midtre Gauldal har tallet gått fra 59 den 15. desember til 73 per 12. januar. For Midtre Gauldal sin del utgjør det 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Skaun har hatt en økning fra 100 til 146 helt ledige i samme periode, noe som utgjør 3,2 prosent arbeidsledighet.


Ny NAV-sjef begynner å bli varm i trøya

Den tidligere RBK-toppen er imponert over hvor digitalisert NAV Melhus er, men er også opptatt av at folk ikke skal utestenges om de ikke er datakyndige.


Smittevernstiltak

Melhus har nå 135 delvis ledige, mot 185 i desember. I Midtre Gauldal er 42 delvis ledige, en nedgang fra 44, mens Skaun har hatt en nedgang i delvis ledige fra 80 til 54. Antall permitterte i Melhus er 143, I Midtre Gauldal 20 og i Skaun 54.

– Utviklingen har klar sammenheng med smittevernstiltakene Regjeringen iverksatte etter nyttår. Spesielt skjenkeforbudet, og restriksjoner i forbindelse med ulike arrangement, har gjort at en del virksomheter har stengt dørene. I tillegg opplevde flere trønderske kommuner i løpet av julehøytiden at smittetrykket økte, som krevde lokale tiltak, sier May Beate Haugan, fungerende direktør i NAV Trøndelag.

Antallet helt ledige øker i alle yrkesgrupper. Økningen er størst innenfor reiseliv og transport – her er det 1 777 helt ledige nå, som er 702 flere enn det var i midten av desember. Innenfor serviceyrkene er det 990 helt ledige (økning på 287 personer), mens butikk- og salgsarbeid har 899 helt ledige, som er 196 flere enn ved forrige måling. Bygg og anlegg har også en betydelig økning, med 190 personer. Totalt er det 910 helt ledige innenfor denne yrkesgruppen.  


NAV Melhus har oppnådd gode resultater selv i koronatida

De første meldingene om permitteringer er kommet, men samtidig har NAV Melhus gode meldinger å komme med.NAV-leder går over til advokatfirma

HERA Advokat som er startet av en tidligere ordfører, har fått en ny medarbeider.


Normalt

Når det gjelder delvis ledige har antallet gått ned fra 5 309 til 4 326 personer. Det er færre delvis ledige innenfor alle yrkesgrupper, og ingen kommuner har økt antall delvis ledige. 

–  Det er grunn til å tro at noen av de delvis ledige har gått over til å bli helt ledige. Det er normalt at mange delvis ledige ikke jobber i romjulen, og dermed går over til å være registrert som helt ledige, så ikke alt trenger å være koronarelatert. Det er også normalt at det er noe høyere ledighet i januar, da en del engasjement og studier avsluttes ved utgangen av året, sier Haugan.

Siden midten av desember er det imidlertid registrert 1 229 nye arbeidssøkere i Trøndelag. Av disse oppgir 65 prosent at de er eller kommer til å bli permittert, 13 prosent oppgir at de har mistet eller kommer til å miste jobben.