Færre smittes og testes i Melhus

Nyheter

Sist helg dukket det opp mange smittetilfeller i Melhus, og kommunens statistikk viser 14 smittede i løpet av fredag, lørdag og søndag.  Hittil i år er det påvist 25 smittetilfeller ifølge kommunens statistikk. Så tok det slutt med smittetilfeller, og de tre siste dagene er det ikke meldt om nye tilfeller. Samtidig har testtallene gått nedover.

Kommunen har opplyst at det i hovedsak er gruppa 20-40 år som har smittetilfeller i Melhus, og at mange nærkontakter er blitt smittet. Det er også ni barn og unge under 20 år blant de smittede. I alt 63 i Melhus har fått påvist smitte av covid-19. Ikke alle er bosatt i Melhus, men det har vært noen tilfeller blant personer bosatt i Melhus og som samtidig ikke er folketallsregistrert i Melhus.

Pr. onsdag er 7140 testet i Melhus, og siden nyttårsaften er 960 blitt testet. Flest ble testet mandag 4. januar med drøyt 160 testede, mens det onsdag var nede i 35 testede.