Sykehjem i Melhus kan bli åpnet for besøk igjen

Snart er alle sykehjemspasientene i Melhus vaksinert, og kommunen vurderer å åpne for at pårørende kan få komme på besøk.

Horg helse- og omsorgssenter har sykehjem og bofellesskap. Like ved ligger flere omsorgsboliger.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

I forrige uke ble beboere på Horg helse- og omsorgssenter vaksinert, og denne uka vaksineres pasienter på Buen helse- og omsorgssenter og Hølonda helse- og omsorgssenter. Siden kommunen har klart å få ut 70 doser av de tilsendte glassene med 50 doser, har kommunen også vaksinert noen helsepersonelll. I forrige uke ble 10 helsepersonell i Melhus vaksinert.

Tar en vurdering

Under møtet i Melhus formannskap orienterte kommunalsjef Trude Wikdahl om smittesituasjonen når det gjelder covid-19 og framdrifta når det gjelder vaksinering. Wikdahl opplyste at dersom smittesituasjonen tllater det, vil sykehjemmene bli åpnet for besøk igjen i neste uke. Vurderinga skal ifølge kommunalsjefen, bli tatt i samråd med kommuneoverlegen. Denne uka mener kommuneadministrasjonen at det ikke er så aktuelt å åpne for besøk ettersom nasjonale myndgheter har bedt folk om å unngå å besøke andre fram til 18. januar.


Stenger for besøk på alle sykehjem

«Bemanningssituasjonen er prekær på Horg helse- og omsorgssenter, som er på rødt beredskapsnivå. Derfor innfører vi midlertidig besøksstans også på Buen- og Hølonda helse- og omsorgssenter.»

 

Sykehjemmene i Melhus ble stengt for besøk etter at en ansatt ved Horg helse- og omsorgssenter ble smittet av covid-19, fordi dette smittetilfellet førte til at 18 ansatte ble satt i karantene og det var behov for å hente inn ansatte fra andre helse- og omsorgssentre. For å sikre nok personell, ble altså alle tre helse- og omsorgssentrene stengt for besøkende. Kommunen innførte kriseturnus for å løse bemanningsproblemet på Horg helse- og omsorgssenter.


Rigmor (86) fikk den første vaksinen mot covid-19

Melhus kommune satte tirsdag 70 vaksinedoser, og Rigmor Simle fikk den første.


Planlegger videre vaksinering

I tillegg til å opplyse om at sykehjemspasienter er i ferd med å bli vaksinert, fortalte hun at det i dag tirsdag var et møte mellom kommunen og fastlegene for å planlegge vaksinering av øvrige innbyggere. Folkehelseinstituttet har anbefalt at de eldste i befolkninga prioriteres først. Kommunalsjef Wikdahl sa til Trønderbladet på mandag at neste trinn nå kan bli å vaksinere hjemmeboende eldre.

Foreløpig får Melhus 50 vaksinedoser i uka, og under formannskapet spurte politikere om kommunen legger en plan for vaksinering dersom det kommer flere doser enn dette i uka.

Over 7000 er testet i Melhus. 63 har fått påvist covid-19, og i tillegg har kommunen noen smittetilfeller der smittesporing har foregått i Melhus. Ifølge kommunen er de fleste smittede mellom 20 og 40. Men det er også ni barn og unge under 20 år blant de smittede ifølge kommualsjefen.


Covid 19: Dette er den lokale forskriften som gjelder til 26. januar

Melhus formannskap har enstemmig vedtatt en lokal forskrift med blant annet fortsatt påbud om munnbind.

 

Vil at ansatte skal gå beredskapsturnus igjen

Ordføreren frykter at helsevesenet kan bli slått ut av smittetilfeller om beredskapsturnus ikke tas i bruk.