Ser på flere ulike alternativer for lokalveg i Vindåsliene

- Dette har utgangspunkt i de krevende geologiske og geotekniske forholdene i Vindåsliene, sier prosjektsjef Arild Mathisen i Nye Veier.
Nyheter

Nye Veier ser blant annet på tre ulike alternativer for lokalvegen fra Soknedal til Bjørset.