Covid 19: Dette er den lokale forskriften som gjelder til 26. januar

Melhus formannskap har enstemmig vedtatt en lokal forskrift med blant annet fortsatt påbud om munnbind.

Melhus formannskap hadde møtet på digitalt vis. Kommunalsjef Trude Wikdahl orienterte om covid-19-situasjonen i forbindelse med at formannskapet drøftet videreføring av lokal forskrift for å bremse smitteøkninga.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Tirsdag vedtok Melhus formannskap en lokal forskrift som gjelder til 26. januar. Den erstatter forskriften som ble vedtatt på nyttårsaften, og som gjelder til 13. januar. Den nye er litt mindre streng enn den første som formannskapet vedtok på nyttårsaften. Formannskapet kan vedta lokale forskrifter i henhold til hasteparagrafen og smittevernloven.

Her er den lokale forskriften fram til 26. februar. Den kommer i tillegg til de nasjonale reglene som er innført fram til 18. januar.

Forskriften

1. Påbud om bruk av munnbind innendørs i det offentlige rom, ved drosjetransport, buss, kjøreskole og annen føreropplæring.

2. Sosiale kontakter ut over egen husstand skal begrenses til ti per uke.

3. Alle serveringssteder, både spise-og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer.

4. Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

5. Treningssenter kan holde åpent dersom det sørges for 2 meters avstand mellom de som driver fysisk aktivitet.

Offentlig rom defineres av kommunen til også å gjelde butikker, venterom, kino, idrettshaller og trossamfunn.

Når det gjelder ansatte i den kommunale hjemmetjenesten, har disse ikke et absolutt påbud om å bruke munnbind ifølge kommunalsjef Trude Wikdahl. Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) opplyser dette om bruk av munnbind hos kommunalt helsepersonell:

- Det brukes munnbind når avstanden på 1 meter /15 min ikke kan overholdes, for eksempel ved stell. Hjemmesykepleien bruker nå munnbind. Ellers brukes det munnbind i tråd med FHI sine anbefalinger ang Covid1-19 som ved mistanke om eller ved smitte og forkjølelse samt i forbindelse med ordinære helseanbefalinger.


Påbudet om bruk av munnbind i Melhus forlenges i to uker

Med 15 i isolasjon og 31 i karantene, var formannskapet ikke i tvil om at det fortsatt skal være påbud om munnbind innendørs flere steder.


Smittetilfeller

Melhus har hatt 63 påviste tilfeller av covid-19. Ni av de smittede er barn og unge under 20 år. Svært få av de smittede er over 70 år ifølge kommunen. De fleste smittede er mellom 20-40 år. Ifølge kommunen og ordføreren smittes de fleste i hjemmet eller på arbeidsplassen. For 20 prosent av tilfellene er det ukjent smittekilde ifølge kommunen.

10 kommuner, og deriblant Melhus, Midtre Gauldal, Skaun, Orkland og Trondheim, har til sammen hatt 748 positive prøver de to siste ukene. Alle de 10 kommunene som regnes med i Trondheimsregionen, har hatt smittetilfeller. Ifølge en oversikt ordførerne har fått, har 7,3 prosent av innbyggerne blitt testet. Midtre Gauldal har få tester pr. innbygger, mens Melhus ligger omtrent midt på statistikken. Stjørdal har hatt flest tester pr. innbygger av de 10 kommunene.


Fem nye smittetilfeller i Melhus

Nå har Melhus 63 påviste smittetilfeller for covid-19.Påbudet om munnbind kan bli forlenget

Ordføreren er usikker på effekten av munnbind, men mener de er et symbol for at folk tar ansvar i koronatida.Vil at ansatte skal gå beredskapsturnus igjen

Ordføreren frykter at helsevesenet kan bli slått ut av smittetilfeller om beredskapsturnus ikke tas i bruk.