Regjeringens klimaplan spiller på lag med landbruket 

Vi er svært imponert over et fremoverlent landbruk som de siste årene har satt klima og miljø øverst på dagsorden

-Vi opplever nå at trenden med nedleggelse av gårder, som vi så når vi overtok, er kraftig bremset opp, skriver innleggsforfatterne Guro Angell Gimse (t.v.) og Elin Rodum Agdestein.  Foto: privat

Nyheter

Guro Angell Gimse og Elin Rodum Agdestein på vegne av Høyres landbruksnettverk

som består av 18 stortingsrepresentanter som jobber aktivt for norsk landbruk


Klimagassutslipp er den største utfordringen verden står overfor og landbruket vil ha en sentral rolle i å løse problemet. Dette har næringen for lengst forstått selv og i 2019 var de den aller første næringen som inngikk en forpliktende avtale med regjering om kutt i klimagassutslipp. 


Vi er svært imponert over et fremoverlent landbruk som de siste årene har satt klima og miljø øverst på dagsorden blant annet ved å lage en egen klimaplan for hvordan utslippene kan reduseres uten at det går utover matproduksjonen. 


For regjeringen ble det derfor helt naturlig å bygge på avtalen mellom staten og jordbruket i det videre klimaarbeidet i landbruket hvor det er satt ambisiøse mål. 


Når det er sagt; Hovedoppgaven til jordbruket er å produsere mat. Utslippene fra jordbruket kan ikke fullt ut fjernes og det er derfor rimelig at jordbruket reduserer sine utslipp i mindre grad enn andre sektorer.  


Får ros fra statsråden etter satsing på lokalmat

- Kom dere til Melhus, er oppfordringa fra landbruks- og matministeren.

 

Norsk jordbruk skal produsere det forbrukere etterspør på en klimasmart og bærekraftig måte. Flere bønder vil nok ta i bruk klimakalkulatoren som gir bonden oversikt over klimautslipp på egen gård og om hvordan det kan kuttes. Det jobbes også aktivt med tiltak innen gjødsling, utvikling av for, avlsutvikling, energi og ikke minst god agronomi og dyrehelse.


Satsing på skogbruk vil bidra til økt karbonbinding. I dag fanger skogen opp omtrent halvparten av de årlige klimagassutslippene i Norge, og potensialet for mer binding gjennom aktivt skogbruk er sentralt i det grønne skiftet. Her viser WoodWorks klyngesatasing i Trøndelag vei  gjennom arbeidet med økt anvendelse av tre og fiber. Fossile ressurser kan faktisk langt på vei erstattes av tre. 


Vi skal også jobbe med matsvinn. Kasting av mat er en sløsing som er dårlig for klimaet. Her må både industrien, butikkene, staten og vi forbrukere ta et ansvar. Dette er også en del av klimaavtalen med jordbruket. 


Ny næringspark: Kunne solgt arealet åtte ganger

Politikerne er positive til Skjerdingstad næringspark, men Senterpartiet er bekymret for at dyrkajord går tapt.

 

Jordbruket skal alltid produsere det forbrukeren etterspør som vi har forutsetninger for å produsere i Norge. Dette gjelder også når forbruket måtte endre seg. Det er også et mål at vi skal klare å produsere mer av det vi spiser av frukt og grønt selv. 


Vi ser fram til å følge med på klimaarbeidet i landbruket som er godt i gang og er sikre på at målene om å kutte 5 mill tonn CO2- ekvivalenter vil nås innen 2030.