Smal sentrumsgate

Ser du hvor dette er?
Nyheter

Dette tettstedet har sentrumsfunksjoner spredt på ulike steder. Rådhuset og helsetjenester er på ett sted, mens forretninger kan en finne på flere hold. Dette forhindrer likevel ikke folk i å finne fram. Det avbildede stedet har et butikksenter, og det er både småbutikker og restaurant like i nærheten. Jernbanestasjonen og bussstopp er det heller ikke langt å gå til.