Ga grønt lys for ny næringspark

Politikerne er positive til Skjerdingstad næringspark, men Senterpartiet er bekymret for at dyrkajord går tapt.

Melhus Utviklingsarena har kjøpt areal av Skogselskapet i Trøndelag, og formålet er å utvikle Skjerdingstad næringspark. I bakgrunnen kan en skimte Hofstad næringspark.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Selve næringsparken var det ingen i Melhus kommunestyre som ytret motforestilling mot, men to politikere tok opp momenter i tilknytning til reguleringsplanen som var oppe til andregangs behandling.