Fikk 8.000 kroner i gebyr for dårlige dekk

Statens vegvesen gjennomførte kontroll av tunge kjøretøy på Sandmoen fredag 4. desember.
Nyheter

Ingen av de 22 kjøretøyene som ble kontrollert ble avskiltet, men ni fikk kjøreforbud. Blant de mest alvorlige overtredelsene var dårlige dekk. To sjåfører fikk gebyr for dette. Den ene hadde fire dekk som ikke var godkjent for vinterbruk, og fikk gebyr på 8.000 kroner. Den andre hadde to dårlige dekk, og endte opp med 4.000 i gebyr.