Nå kan du kjøre med snøscooter til hytta selv om den ligger like ved veien

Kravet om at det må være minst 2,5 kilometer til hytta, er tatt vekk i Melhus.

Illustrasjonsfoto  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Den sentrale endringa i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og islagte vassdrag ble innført fra 1. oktober i år, og førte til at det ikke lenger kan kreves at det er minst 2,5 kilometer til hytta om en vil søke om snøscooterløyve.