Kontrollerte unge ATV-kjørere

Politiet hadde mistanke om uvettig kjøring blant elever på Gauldal videregående skole.
Nyheter

Mandag rundt 07.45 hadde politiet en kontroll spesielt rettet mot ATV-kjørere.