Svikets vei på vestsida på Lundamo

Hvem taper på at Lundamo og Ler blir bakevje, spør innleggsforfatteren.

Illustrasjonsfoto fra Kvål og Ler.  Foto: Trønderbladets arkiv

Nyheter

Innlegg skrevet av Rita Løberg

Hele Melhus Kommune ønsket seg ny E6. Så skjedde det faktisk noe. Det ble folkemøter og konsulenter deltok og veitraseer ble foreslått.

Så begynte prosessen med å sette grupper opp mot hverandre. Grupper som bestod av vinnere og tapere. På Lundamo ble det en gruppe som ville ha E6 på andre siden av elva fordi de var lei av trafikken og støyen fra E6. Og de på Vestsida var så få, så flertallet og vinnerne ble lundamosbyggene. Vinnerne så også for seg et stort kryss like ved slik at de kunne kjøre på ny E6. Det forutsatte alle. Men det var før matjord og kostnader ble et tema. Før Nye Veier kom på banen.

For før i tida var det Huidtfeldt som lurte småbønder'n i Melhus, nå har vi fått Nye Veier.

På Ler skjedde vel kanskje det samme? Og alle på Ler trodde det skulle bli kryss for avkjøring der også.

Så begynner Bjørgård og kompani å regne i Nye Veier. Kryss på Lundamo blir strøket, og ingen på Ler eller Hovin støtter Lundamos befolkning i dette, de får jo kryss selv.


Skal investere fem milliarder i ny E6-strekning

Nye Veier håper å kunne gå i gang med E6 Gyllan-Kvål ganske snart.

 

Så kommer det store oppgjøret i Melhus kommunestyret der en overivrig Høyrepolitiker som er både i fylkestinget og på Stortinget og som higer etter en politisk karriere sørger for at det er nok vararepresentanter fra nedre Melhus og Hølonda for å få saken gjennom. For bøndene i hele Melhus langs denne traseen er inhabile, de er bare med i Kommunestyret som tilskuere og påvirkere. De møter villig opp på folkemøter for å forsvare sine eiendommer. Og så lenge det ikke går ut over dem, så er det en sak de ikke er så opptatt av. Og da blir også Ler taper.


På tide noen tar ansvar og tenker på folk, ikke kjøretid

Leserinnlegg: Hva slags tiltak tenker politikerne å Melhus å gjøre for å hjelpe en presset vestside av Gaula?

 

Kun Arbeiderpartiet står opp for de som vil ha et kryss mellom Kvål og Hovin. Nye Veier sparer 200 mill kr og truer med framdrift i vegutbygginga hvis de ikke får det som de vil.

Så begynner Bjørgård å studere kart og ta fram kalkulatoren på nytt. Det må gå an spare enda litt mer på denne strekningen. Tunnel er dyrt, vi må prøve å kutte på lengden av tunnelen. Ja han fant et «platå» som kunne gi besparelse på et par hundre millioner igjen. Gjennom 2 gårder. Og det var argumentet på Ler, å spare 2 gårder. Men var det noen som nevnte de to gårdene her i den sammenhengen?

I tillegg er det ingen i Melhus kommunestyre som har stilt seg spørsmålet om hvilken anleggsvei de skal bruke på vestsida. Det er den minst påkosta veistrekningen i Kommunen den som går på vestsida av Gaula. Med de dårligste bruene. Kvålsbrua har vært stengt flere ganger og Valdum Bru er et kapittel for seg. Den ramler vel snart ned av seg sjøl. Veien er smal, hullete og glatt på vinterstid, en skolevei for flere unger. Og den går delvis langs Gaula og er dermed også flomutsatt. Det er folk som har havna i elva på den strekningen før.


E6 kan bli framskyndet

Nye Veier er i full sving med å forberede neste E6-strekning i håp om at det plutselig dukker opp ledige midler.

 

Så etterspør Nye Veier områder for deponi. Mao masser som kan dekke til ujevnheter og bekkdaler i landskapet langs strekningen. Så gytebekker på strekningen står i fare for å legges igjen og kulturlandskap skal glattes ut og endres. Konsekvensen av dette kan selvsagt være at det blir mindre fisk i Gaula.

I tillegg ønsker Nye Veier å flytte og gjenbruke matjord på nye steder. Dette er en mye brukt metode i veibygging. Men er det vellykket? Nei det høres fint og flott ut, men i mange tilfeller er dette faktisk mislykket. Grunnforhold og mye annet påvirker dette. Det vet vel alle som har drevet med jordbruk.


Beboere på Kvål frykter for sikkerheten når Nye Veier kommer

Uvissheten om hva som skjer med husene og om det er trygt å bo i grenda, tærer på for beboere på Kvål.

 

Så hvem blir den egentlige taperen i dette spillet her? Hvem taper på at Lundamo og Ler blir bakevjer? Hvem taper på at Vestsida på Lundamo blir rasert? Og hvem må gjøre noe for at disse tettstedene forblir levende og vokser? Og hvem taper på at veier mellom tettstedene ikke rustes opp og fungerer? Hvem taper på at butikker og bensinstasjoner legges ned?


E6-utbyggingen: Nye Veier har stoppet å innløse boliger

42 boligeiendommer er innløst på E6-strekninga Ulsberg-Melhus, men nå har Nye Veier satt ned foten flere boligkjøp.

 

Jo det er Melhus kommune.


Ordner med trafikkvakt mens grusbilene er på skoleveien

Foreldre har vært svært bekymret for sikkerheten til barna på skoleveien på Kvål, og nå setter en stor grustransportør inn trafikkvakt.

 

Lokalpolitikerne i Melhus behandler denne saken som regjeringa behandler vindkraftsakene. Med taushet og som en varm potet ingen vil ta i. Nå må flere enn Ap på banen i denne saken og hjelpe det lille lokalsamfunnet på Vestsida. Det er en stor skrape for Nye Veier om denne strekningen her ikke blir bygd.

 Forslag til Kommunestyret i Melhus stem for:

  1. Si nei til avkortning av tunnel, gå for opprinnelig forslag til tunneltrase. Spar matjord og 2 gårder og spar hjem for støv og støy.
  2. Krev at Fylkesveien og Kvålsbrua og Valdum Bru rustes opp for å ta imot anleggstrafikk. Det samme må skje med gårdsveger i området.
  3. Melhus kommune må rigge UAVHENGIGE støy, støv og trafikkmåling gjennom området i anleggsperioden.
  4. Melhus Kommune må sikre vann og kloakk. Det er mange private vannkilder i området. Må Melhus Kommune bekoste nytt VA system på strekningen.
  5. Fiberutbygging må prioriteres i hele området, det er pr dags dato dårlig dekning på flere steder.

Men det beste alternativet er: Si nei til hele saken, det ville jeg gjort.


Hva med E6-utbyggingen fra Kvål og sørover, og med oss som blir berørt?

Hele traséen endres for hver gang den legges fram, og den får større og større konsekvenser for oss som bor i området.