Stor interesse for å bygge gang- og sykkelveg

I dag ender gang- og sykkelvegen i åkeren.

Dette krysset på fylkesveg 704 blir omtalt som Røddekrysset, til tross for at det verken ligger på Rødde eller i Melhus kommune. Men krysset har fått sitt navn fordi det leder ned mot Rødde, 1,5 kilometer unna. Beboere i området kjenner stedet best som Torgardsletta.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Da den nye rundkjøringa fra fylkesvegen til Klæbu ned mot Rødde ble bygd, ble det gjort klart for gang- og sykkelveg nordover til Sandmoen. Etter anbudsutlysning i oktober har hele 15 entreprenører levert tilbud på jobben. Prisene varierer fra 17,97 til 27,37 millioner kroner. Solberg Maskin har det rimeligste tilbudet.