Møter søsteren når han er i kommunestyremøte

Noen representanter i Melhus kommunestyre kjenner de andre ekstra godt.

Ragnhild Winnberg Svartbrenna og Per Olav Skurdal Hopsø er søsken. Bildet er fra oktobermøtet i kommunestyret da det var fysisk møte i kommunestyresalen. Møtet i november var i digital form, og da møttes representantene via Teams.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

I Melhus kommunestyre har noen representanter tettere bånd til andre enn de øvrige representantene har. Både i nåværende og i tidligere perioder har søsken og ektepar møtt i kommunestyret, og det er ikke alltid de er med i samme parti.