Kritisk til heving av eiendomsskatt og fjerning av tilskudd til private veier

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 2021-2024 er klart, og flere aktører har kommet med sine innspill.

Utvalget for helse, oppvekst og kultur er blant aktørene som har kommet med sine innspill.  Foto: Simen Meisdal, arkivfoto

Nyheter

Kommunedirektøren foreslår at tilskuddet til private veger tas helt bort, det vil si en besparing på cirka 370.000 kroner i 2021. Det foreslås blant annet også en økning av eiendomsskatten på boliger og fritidseiendommer fra 3 til 4 promille. Dette gir cirka 2,4 millioner kroner i økt inntekt. Forslaget er ute til offentlig ettersyn, og kommunestyret skal vedta et handlingsprogram 10. desember.