Varmgang i silo

Brannvesenet rykket ut etter brannmelding.
Nyheter

Politiet fikk melding om at det hadde vært varmgang i en silo på en eiendom ved Buvikvegen.

- Brannvesenet rykket ut, og det ble kjørt vekk 5-6 kubikkmeter masse som det var gått varmgang i, sier avsnittsleder Finn Skårsmoen i Gauldal politistasjonsdistrikt.