Lysmast sperret biltrafikken

Noen eiendommer mistet veiatkomsten etter at lysmast blåste ned.
Nyheter

Fredag klokka 07.20 fikk politiet melding fra Vegtrafikksentralen om at ei lysmast hadde blåst ned på fylkesveg 6586 (Lundadalsvegen) på Lundamo.