Godt samarbeid med grunneier gir bedre veg

Vegen blir tryggere og grunneieren får flatere dyrkajord.

Hovstadsvingen er et kjent ulykkespunkt på Rørosvegen. Her er det liten sikt og ofte varierende kjøreforhold.  Foto: Erik Kosberg

Nyheter

Hovstadsvingen på Singsås blir nå utbedret. Byggeleder Per Olav Krogstad sier dette er et kjent ulykkespunkt på fylkesveg 30. Den skarpe svingen blir rettet ut, og vegen flyttes inn cirka sju meter. Til sammen 140 meter veg legges om.