Strømbrudd i Soknedal

878 husstander var uten strøm i Soknedal midt på dagen torsdag. Klokka 15.30 var antallet bare 369.
Nyheter

Strømstansen oppstod torsdag klokka 13.36, og Tensio meldte tidlig at det kunne ta noen timer før alle fikk strømmen tilbake.

Pressekontakt Tore Wuttudal opplyser at snø og vind kan være utfordrende for strømnettet enkelte steder. Han antar at dette er årsaken også i Soknedal.

- Det er gjort feilsøk i området, og vi utbedrer feilen så raskt som mulig. Men det kan ta endel tid før alle får strømmen tilbake, sier Wuttudal.

Området som ifølge Tensio var berørt hadde Soknedal som sentrum, og strekte seg fra sør for Støren til og med Garli, inkludert Sørbygda. Klokka 15.30 viste kartet at hele dalen mellom Støren og Soknedal hadde fått strømmen tilbake. Sørbygda var fortsatt rammet av strømstans.

- Vi har hatt fasebrudd i området, der alle tre fasene har gått ut. Dette tar litt tid å reparere, og det kan gå noen timer før det er gjort. Vi har vurdert alternativ forsyning, men de linjene som er aktuelle kan få for stor belastning, opplyste Tore Wuttudal klokka 15.30.

Wuttudal opplyser også at det har vært små blink i strømnettet andre steder sør for Trondheim.

- Nå er det meldt mer vind og snø, så vi kan oppleve flere slike tilfeller. Men vi tar tak i situasjonen, og der det er mulig kobler vi om strømmen på andre linjer, sier han.


- Livsfarlig å felle trær ved høyspentledninger

Nettselskapet Tensio anbefaler sterkt at folk som har planer om å rydde vekk trær, ikke gjør det på egenhånd om trærne er ved strømnettet.Svekket mobildekning i Melhus og Midtre Gauldal

Selv i Melhus sentrum er det for tida svakere mobilsignaler.