Må reise 42 kilometer til skolen selv om samme linje er like ved

Melhus videregående skole mistet populært skoletilbud, og nå kjemper melhuspolitikerne for at Skjetlein videregående skole kan bli nærskole.

Maren Grøthe (Sp) er kommunestyrerepresentant og utvalgsleder.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Et enstemmig Melhus kommunestyre ber fylkeskommunens hovedutvalg for utdanning om at linja for teknologi og industrifag (TIF) ved Skjetlein videregående skole skal blir nærskole også for elever i Melhus. Utvalget skal ha møte 25. november, og melhuspolitikerne håper at fylkespolitikerne merker seg vedtaket når tilbudsstrukturen ved de videregående skolene skal vedtas.