Ledigheten opp, men ikke i Gauldalen

I andre deler av fylket har ledigheten økt, mens Midtre Gauldal er tilbake på normalt lavt nivå, 1,4 prosent.

Norsk Kylling er en av de store arbeidsplassene i Trøndelag.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

De nye ledighetstallene fra NAV Trøndelag pr. 17. november viser at mens f. eks. Oppdal og Rennebu har fått flere helt arbeidsledige i løpet av måneden, er utviklingen helt motsatt i Midtre Gauldal.