Fem av 20 lastebiler fikk kjøreforbud

Statens vegvesen har på nytt avdekket graverende forhold ved tunge kjøretøy på E6 ved Sandmoen.

Føreren av denne finske traileren ble pålagt døgnhvile i 11 timer for brudd på bestemmelsene om kjøre- og hviletid.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Onsdag kveld ble 20 tunge kjøretøy vinket inn for kontroll ved Sandmoen. Hele fem fikk kjøreforbud eller bruksforbud, derav en tilhenger som manglet bremselys. Ett kjøretøy ble avskiltet på grunn av manglende periodisk kjøretøykontroll (PKK).