Det første av de nye Trønderbane-togene har kommet til Norge

De blir overført til Trøndelag når det nye jernbaneverkstedet på Støren tas i bruk i 2021.

Slik vil de nye bimodale togene (går både på el og diesel) togene bli levert fra Stadtel i 2021. De vil bli innsatt på Trønderbanen mellom Støren og Steinkjer, på Rørosbanen sørover til Hamar og på Meråkerbanen øst til Storlien.  Foto: Stadler, produsent

Nyheter

Om kvelden på lørdag 14. november 2020 kom det første av de nye Trønderbane-togene til Norge. Det ble slept fra Trelleborg via Halmstad C og Trollhättan i Sverige, og passerte grensa til Norge ved Kornsjø.