Vogntog med farlig gods hadde overlast

Ellers var det en rolig natt for vegvesenet.

Det var en rolig natt for Statens vegvesen, men ett vogntog måtte tåle overlastgebyr.   Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Natt til tirsdag gjennomførte Statens vegvesen kjøretøykontroll ved kontrollstasjonen på Sandmoen. Det endte i tre kjøreforbud. Et vogntog lastet med farlig gods fikk bruksforbud på grunn av overlast. Det medførte 8300 kroner i overlastgebyr, og sjåføren må laste ned til lovlig vekt før videre kjøring.