Påbyr ikke munnbind på busser i Melhus, men anbefaler det

Melhus kommunestyre mener smittesituasjonen ikke er så alvorlig at det er nødvendig med et påbud.

Illustrasjonsfoto fra Melhus skysstasjon tirsdag ettermiddag.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

- Melhus kommune går ut og gir en anbefaling om å bruke munnbind i kollektivtrafikken, sa ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) da kommunestyremøtet var ferdig tirsdag kveld.

Strengere i Trondheim

Tidligere på dagen var Melhus kommune gjort klar over at Trondheim formannskap hadde brukt hasteparagrafen og innført påbud om bruk av munnbind på busser som går i Trondheim i rushtida. Påbudet gjelder ikke barn. I drosjer er det påbud om å bruke munnbind hele tida. Siden mange i Melhus bruker buss inn til Trondheim i forbindelse med pendling, ville påbudet også gjelde dem som krysser kommunegrensa. Trondheim formannskap kom med en henstilling om at nabokommunene gjør samme type vedtak.


Påbudt med munnbind på bussen om du skal til Trondheim

Alle som reiser med buss inn til Trondheim og i Trondheim, må bruke munnbind fra i dag av.

 

I Melhus har politikerne bestemt seg for at det ikke skal bli et påbud, men en henstilling om å bruke munnbind. På spørsmål fra Merethe Moum (ML) om det er et krav om at skoleelever skal bruke munnbind, svarte rådmann Katrine Lereggen at Trondheim kommune har gjort et unntak for skoleelever, og at det ikke er krav om munnbind for skoleelever i Melhus.

- Det er ikke en veldig alvorlig smittesituasjon i trondheimsområdet. Jeg er litt bekymret for at det innføres restriktive tiltak når det er en mye verre smittesituasjon i andre kommuner, sa Per Olav Skurdal Hopsø (Ap).

I Trondheim har formannskapet vedtatt en forskrift som altså påbyr bussreisende å bruke munnbind i rushtida, og i Melhus har politikerne ikke sett det nødvendig å komme med en slik forskrift. Til Trønderbladet har AtB uttalt at det er passasjerene som har ansvar for å bruke munnbind på bussen der det er påbudt.


 

Kan gjøre hastevedtak

Rådmannen opplyste at det gjøres en løpende vurdering i Melhus når det gjelder munnbind i busser, og at det er mulig for formannskapet å gjøre et hastevedtak om det oppstår behov for et påbud.

Melhus har ikke hatt nye smittetilfeller av covid-19 de siste dagene, og har samtidig testet over 4100.  Kommunen har hatt 18 smittetilfeller samt to tilfeller ved Rødde folkehøgskole. Disse to tilfellene er ikke med i statistikken til Melhus fordi de to elevene er folketallsregistrert et annet sted i landet. Antall smittetilfeller er lavt sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse som Melhus.

Kommunestyremøtet ble for øvrig gjennomført på digitalt vis om i vår, og bare ordfører Jorid Jagtøyen, rådmann Katrine Lereggen og de to journalistene fra henholdsvis Trønderbladet og Gaula var i møterommet Kark i Melhus rådhus. Dette møterommet var tidligere brukt til prestekontor.


Melhus har hatt to smitteutbrudd: - Jeg tenker at denne situasjonen vedvarer ei stund til

Kommunalsjef Trude Wikdahl presenterte ei flere sider lang liste over alt kommunen har vært gjennom i koronatida.