Grunnskolen i Midtre Gauldal når ikke alle sine mål

Dette kommer blant annet frem i elevundersøkelsen og på nasjonale prøver.

Den største økningen i elevtall har vært ved Støren barneskole, hvor elevtallet har økt med cirka 50 elever de siste fem år.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

Resultatene på elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn viser at elevene i Midtre Gauldal jevnt over trives godt på skolen, men det er en litt høyere andel elever som sier de blir mobbet på skolen enn ved landssnittet. Når det gjelder mobbing på barnetrinnet ser man at hele 9,7 prosent av elevene svarer at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer. På ungdomstrinnet ligger dette tallet på 8,5 prosent.