Gleder seg over mange yngre bønder

På Hølonda skjer det et generasjonsskifte blant bøndene.

Enhetsleder Kristin Riaunet i samtale med Odd Eldar Sjømo, leder i Hølonda Bondelag.  Foto: John Lerli

Nyheter

Endelig kunne bøndene på Hølonda samles til bondekafé igjen, for første gang siden koronakrisa. Bondelaget har tradisjon for å invitere yrkesbrødre fire-fem ganger i året. På Coop-loftet på Gåsbakken møtes de til faglige tema, men aller helst kaffe og prat.