- Vil beholde dagens E6 fremfor å rasere skole og barnehage

- Vi i Ap ønsker ikke ny E6 velkommen på bekostning av oppvekstsvilkårene til barna våre, sa Trude Solem Heggdal fra talerstolen.
Nyheter

Ap fremmet nemlig et forslag om at Nye Veier vurderer muligheten for å legge E6 i tunnel forbi Støren, samt at hvis Nye veier og kommunen ikke finner en felles løsning innenfor tilbakemeldingene og innsigelsene som har kommet, så beholder man eksisterende E6 mellom Prestteigen og Gylland.