- Ligger helt oppi rumpa på bilen foran

Varslet om kjøring på fylkesvei.
Nyheter

- Folk opplever at bakenforliggende ligger helt oppi rumpa, forteller politiets avsnittsleder Oppdal, Finn Skårsmoen.