Kraftig økning i renovasjonsgebyret

Nyheter

Innbyggerne i Melhus og Midtre Gauldal kan vente seg en kraftig økning i renovasjonsgebyret fra neste år. For begge kommunene kan det bli en øknng på 12 prosent for husholdningsabonnenter, mens hytterenovasjon øker med 10 prosent om gebyrforslaget blir vedtatt.

Styret for det interkommunale renovasjonsselskapet ReMidt der Melhus og Midtre Gaudal er med, har lagt opp til at gebyret for husholdninger neste år blir på 4430 kroner i Melhus og Midtre Gauldal. Ingen av de andre kommunene i ReMidt får så høyt gebyr. Da daglig leder Trygve Berdal orienterte Melhus kommunestyre om ReMidt, viste han til at det er bygd et kostbart hovedanlegg i Melhus.

Gebyret for fritidseiendommer skal ifølge styret, ligge på 1150 kroner i Melhus og Midtre Gauldal og det er blant de billigste i ReMidt. Slamgebyret er derimot høyere, og dette gebyret vil for Midtre Gauldal bli på 3970 kroner mens slamgebyret i Melhus kan bli på 2620 kroner for neste år. Midtre Gauldal vil da få det høyeste slamgebyret av kommunene i ReMidt om gebyrøkninga blir som foreslått.