Kan bli utvidet kyss og kjør-felt

FAU Gimse har vært bekymret for det blir en kaotisk parkeringssitusajon ved nyskolen, og nå forsøker formannskapet å hjelpe dem.

Her på tomta for tidligere Elverhøy skole skal det lages kyss og kjør-felt. Marit Siem, Nina Kristin Gyllensten og Tage Lilleberg fra FAU ved Gimse skole er opptatt av at det må være nok plasser for levering av barn.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Melhus formannskap har avvist klagen fra foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Gimse skole når det gjelder klagen på parkeringsløsninga.