Vikarene fikk fast jobb

Både Kari Sunnset og Ola Halvor Seeberg Nygård fortsetter ved landbruksforvaltninga.

Kari Reitan er fra Flå, og bosatt på Korsvegen. Hun blir fast landbruksrådgiver i Midtre Gauldal kommune.  Foto: John Lerli

Nyheter

I juli lyste Midtre Gauldal kommune ut faste stillinger som skogbruksrådgiver og landbruksrådgiver. Stillingene har den siste tida vært betjent av vikarer, etter at Kai Børge Amdal og Signe Lise Skjerdal fikk permisjon, og siden sa opp ved rådhuset på Støren.

Svak kompetanse

Søkerlista viser at seks personer ønsket jobben som skogbruksrådgiver, og åtte som landbruksrådgiver. Bare to av søkerne var bosatt i Midtre Gauldal kommune, og søkeren lengst unna var fra Arendal. Én person søkte på begge stillingene. Mange yrkesgrupper var representert, blant annet en vernepleier, en selger og en kvalitetsrevisor. Her var også to studenter og tre arbeidssøkere. Den landbruksfaglige kvalifikasjonen var liten, slik det kommer fram i søkerlista.

Assisterende kommunaldirektør Bodil Brå Alsvik forklarer situasjonen med at det er få med landbrukskompetanse som søker nye jobber.

- Totalt sett er det mangel på arbeidskraft. Særlig til denne type stillinger. Koronasituasjonen har heller ikke rammet folk i slike jobber, slik den har gjort innen hotell, restaurant og handel, forklarer Brå Alsvik.

Hun er glad for at kommunen sikrer kontinuitet i stillingene, og at de som tiltrer på fast basis har rik erfaring i Midtre Gauldal. Ansettelsene ble offentliggjort torsdag denne uka.

- Flere av søkerne var interessante for oss, men Sunnset og Nygård trakk det lengste strået, sa kommunaldirektøren.

Fikk fortsette

Ola Halvor Seeberg Nygård (56) sa opp en fast stilling som skogbruksleder i Allskog i fjor, for å bli vikar ved rådhuset. Han er bosatt i Trondheim, og hadde kontor på Støren. 23 år gamle Ronja Wilmannsøien overtok hans tidligere jobb.

Kari Sunnset (35) er bosatt på Korsvegen, og før hun ble vikar som landbruksrådgiver var hun blant annet prosjektleder for bygdeutvikling i Midtre Gauldal kommune.

Ola Halvor er takknemlig for å ha fått den faste stillinga, og sier at det ikke var noen selvfølge. Han er overrasket over at ikke flere kvalifiserte søkte stillinga.

- Det er skuffende, og litt rart. Midtre Gauldal er en tungvekter innen landbruk, og ei slik stilling burde være attraktiv, sier Seeberg Nygård.

Han sier det er større mulighet for å tenke langsiktig nå enn det han kunne gjøre som vikar.

- Jeg har gått litt i fotsporene til min forgjenger, og har ikke satt min egen signatur på arbeidet. Nå kan jeg tenke litt annerledes, men fokusområdene blir ikke mye endret, slik jeg ser det nå, forklarer han.

Miljø og klima

Å styrke skogbruket og møte samfunnskrav når det gjelder miljø og klima blir viktig.

- Vi må informere og gjøre skogbruket rustet for klimaendringer, når det gjelder nedbør, vind og temperatur. Skogbruket i Midtre Gauldal er også preget av reguleringer i forhold til nøkkelbiotoper og naturtyper. Jeg kjenner ingen andre kommuner i Trøndelag som har så store areal med begrensninger, sier Ola Halvor.

Kari Sunnset synes det er spennende med landbruksansvar i kommunen.

- Det er spesielle tider, med omstillinger og økonomisk nedskjæring. Landbruket er ei veldig viktig næring, og jeg ønsker at den skal komme mer på banen. Ved å utfordre politikere og bønder, forklarer Sunnset.

Hun sier optimismen er stor hos de bøndene som driver aktivt. Hun merker også stor interesse hos yngre som skal overta gårdsbruk. Sunnset tror interessen rundt lokalmat kommer til å øke.