- Aldri aktuelt å sette faglig forsvarlighet til side

I en e-post til alle ansatte i Midtre Gauldal kommune ble det etterspurt tilkallingsvikarer til enheten for pleie og omsorg. I e-posten stod det at «helsefaglig kompetanse er ikke et absolutt krav».

Alf-Petter Tenfjord er kommunedirektør i Midtre Gauldal kommune. Han forteller om e-posten som ble sendt ut til alle ansatte 13. oktober.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

- I mailen ble det oppfordret til å melde fra dersom ansatte hadde lyst og/eller mulighet til å stille som tilkallingsvikarer i enheten for pleie og omsorg. I e-posten ble det også skrevet at «helsefaglig kompetanse er ikke et absolutt krav», opplyser kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord.