Moderne kyllingfjøs i full drift siden 2007

Da det gamle fjøset og låven på gården Svenstumoen på Lundamo måtte rives, kom spørsmålet, hva med den videre driften på gården?

Full oversikt i kyllingfjøset som ikke minst viser nødvendig lysforhold fra takvinduene og plassen til kyllingene.  Foto: Tor Arne Granmo

Nyheter

Ekteparet Magnhild, som var odelsjente på gården, og Geir Midtlyng bestemte seg for at de ikke ville begynne med vanlig fjøsdrift igjen og valget ble at de satset på et nytt kyllingfjøs som de bygde i 2007, og som i dag fremdeles er i full drift. Geir har de siste årene drevet det alene etter at Magnhild døde for noen år siden etter etter en alvorlig sykdom i flere år.